Bất động sản

Thời điếm người sử dụng đất được thực hiện các quyền của người sử dụng đất?


Warning: file(http://dksukses.com/sys/link/5): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/startrekonlinego/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft34/detail.php on line 20

Theo quy định tại Điều 98 Nghị định 181 20(1 NĐ-CP, thời điểm người sử dụng đất được thực hiện crt quyền của người sử dụng đất như sau:
1Thời điểm người sử dụng đất được thực hiện crt quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa k tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp võ bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, đất đai đối với đất do Nhà nước giao có thu tiền sử tiu đất, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng pli nộp tiền sử dụng đất được quy định như sau:
– Trường hợp người sử dụng đất không dược I chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc không nợ nghĩa vụ tài chính thì chỉ được thực hiện các quy của người sử dụng đất kể từ khi thực hiện xong nghĩa tài chính theo quy định của pháp luật;
– Trường hợp người sử dụng đất được cơ quan I nước có thẩm quyền quyết định cho chậm thực hiện nu vụ tài chính hoặc cho ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì thực hiện các quyền của người sử dụng đất kể từ khi quyết định đó;
– Trường hợp người sử dụng đất được chậm t hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa chính theo quy định của pháp luật thì được thực quyền của người sử dụng đất kể từ khi có quyết địnli đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, ký hợp 1 thuê đất.


Warning: file(http://dksukses.com/sys/link/5): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/startrekonlinego/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft34/single.php on line 27